Magazyn Adidas w Rieste – Niemcy.
Konfiguracja i uruchomienie sytemu zarządzania automatyczym składowaniem SRC.