Magazyn Adidas w Wilkes-Barre – USA.
Konfiguracja i uruchomienie sytemu zarządzania automatyczym składowaniem SRC.