Właściciel:

Bartłomiej Bukowski
ul. Zachodnia 50/81
53-622 Wrocław
NIP: 8942621396
bukowski@buko.pl